Το αρδευτικό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της κατασκευής ενός κήπου γιατί είναι κατά 90% θαμμένο κάτω από την επιφάνεια της γης.

Η εταιρεία έχει την πείρα και την τεχνογνωσία να φέρει σε πέρας οποιοδήποτε αρδευτικό σε οποιοδήποτε χώρο. Μέλημα μας είναι η σωστή άρδευση του χώρου, η εξοικονόμηση νερού και η χρήση σωστών υλικών.

Προσοχή : Μην αναθέτετε αυτή την τόσο εξειδικευμένη εργασία, σε μη αρμόδια άτομα, λόγω χαμηλότερης τιμής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Γεφυρώνετε όλα τα τμήματα του χώρου που πρέπει να ποτιστούν.

Επισκευές αρδευτικών συστημάτων

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι μας καλείτε συνεχώς για επισκευές αρδευτικών, λόγω κακής άρδευσης, που είχαν εγκατασταθεί από μη αρμόδια άτομα. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει συνεργείο ικανό να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα με όσο το δυνατόν λιγότερες για τον κήπο σας ζημιά.

Loading...
Loading...