Όπως αναφέρετε και στο ιστορικό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένες κατασκευές έργων πρασίνου.

Τέτοια έργα μπορεί να είναι ιδιωτικοί, κοινόχρηστοι, εταιρικοί, αθλητικοί ή δημόσιοι χώροι. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί πληθώρα τέτοιων έργων επωνύμων και ανωνύμων, μερικά εκ των οποίων μπορείτε να δείτε παραπλεύρως. 

Η σειρά των εργασιών έχει ως εξής:
Α) Επίσκεψη τεχνικού μας, μέτρημα του χώρου σας, καταγραφή των απόψεων σας.
Β) Υποβολή της πρότασής μας.
Γ) Συμφωνία.
Δ) Χωματουργικές εργασίες (αν χρειάζονται)
Ε) Φύτευση φυτών, εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, δοκιμή .
Ζ) Χλοοτάπητας.
Η) Κούρεμα χλοοτάπητα - παράδοση έργου. Θ) Συντήρηση του έργου με το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα

Loading...
Loading...