Οι βραχόκηποι και οι συνθέσεις είναι μοναδικοί σε ένα κήπο και δίνουν σ' αυτόν το κάτι τι. 

 

Σ' αυτόν τον τομέα αυτοσχεδιάζουμε για να δώσουμε την μοναδικότητα και το καλύτερο αποτέλεσμα στον εκάστοτε χώρο. Τρία είναι τα κυρίως είδη που χρησιμοποιούνται. Θέματα Τροπικά, Αλπικά και Ανθόφυτα. 

Loading...
Loading...